Części montowane w bagażniku


Części montowane w bagażniku wspólne dla wszystkich opisywanych typów systemów.


Wielozawór lpg (wielozawór)

Urządzenie składające się ze złożonego zespołu mechanicznego, zainstalowane na zbiorniku LPG, spełnia następujące funkcje:
- Tankowanie LPG przez wlew gazu zamykany automatycznie przy napełnieniu zbiornika w 80 % jego całkowitej pojemności za pomocą mechanicznego urządzenia działającego poprzez pływak;
- Pobranie LPG w fazie ciekłej ze zbiornika za pośrednictwem rurki ssącej;
- Wskaźnik poziomu LPG przy pomocy widocznego systemu magnetycznego na tarczy 4-sektorowej plus jeden w rezerwie. Multizawór może być wyposażony w elektroniczny sensor, który podłączony do specjalnego przyrządu pomiarowego umożliwia użytkownikowi odczytanie poziomu paliwa w zbiorniku;
- Urządzenie nadmiaru przepływu, które, w wypadku przerwania przewodu gazowego łączącego zbiornik z silnikiem, zamyka ujście gazu poprzez wewnętrzny zawór;
- Ręczne zamykanie przewodu tankowania i rurek zasilających w przypadku napraw i remontów.

Wersje:
- W zależności od zbiornika LPG, na którym będą montowane dostarczane są wielozawory o różnych średnicach (244, 270, 300, 315, 360 i 400 mm) oraz kątach (0°- 20° - 30°- 45°- 60°-90°).
- W zależności od standardów panujących na rynkach przeznaczenia, mogą być dostarczane z lub bez zaworu bezpieczeństwa, i w zależności od typu włącznika z lub bez przyrządu pomiarowego poziomu ) mogą być wyposażone w elektroniczny sensor pomiarowy.

Komora szczelna wielozaworu

Komora szczelna jest elementem zabezpieczającym, otaczającym wielozawory przy zbiornikach cylindrycznych lub kierującym ewentualne przecieki gazu na zewnątrz, przy pomocy specjalnych przewodów odpowietrzających i otworów wentylacyjnych. Odporna na uderzenia, bezpieczna, praktyczna i łatwo otwierająca się, wykonana z plastiku lub aluminium, wyposażona w dwa gniazda wentylacyjne i przewód (prowadzący do reduktora i do gniazda tankowania). Pokrywa wykonana jest z przeźroczystego plastiku umożliwiającego wgląd na zawór i mechaniczny wskaźnik poziomu. .