DREAM XXI N


Sekwencyjny system wtryskowy: System DREAM XXI N

DREAM XXI N jest nowym wtryskowym systemem gazowym zaprojektowanym i produkowanym przez OMVL. System ten jest zasilany gazem LPG lub metanem i może być instalowany we wszystkich typach pojazdów wyposażonych we wtryski. Posiada homologację zgodną z aktualnymi normami bezpieczeństwa dotyczącymi instalacji gazowych (67R - 01 i 110R-00), co pozwala utrzymywać poziom zanieczyszczeń w spalinach poniżej limitu przewidzianego najbardziej rygorystycznymi normami (EURO 4).

DREAM XXI N jest bardzo dobrze przystosowany do poprawnego działania w każdych warunkach pracy pojazdu i gwarantuje najlepsze osiągi związane z komfortem i sposobem prowadzenia pojazdu.

OMVL zwrócił szczególną uwagę na jak najlepszą wzajemną integrację części mechanicznej z częścią elektroniczną systemu, czyniąc tym samym bardzo prosty i szybki sposób montażu instalacji.

Zachowanie dynamiczne bardziej regularne

DREAM XXI N - jest systemem gwarantującym doskonałe osiągi pojazdu podczas zasilania gazem i nie mającym najmniejszego wpływu na osiągi pojazdu podczas zasilania benzyną.

Zmniejszona emisja spalin

Centralka elektroniczna automatycznie sporządza najlepsze parametry spalania, ciągle weryfikuje warunki pracy silnika, monitorując wiele parametrów takich jak: (czas wtrysku benzyny, ciśnienie i temperaturę gazu, temperaturę reduktora) i ustala odpowiednią ilość wtryskiwanego gazu redukując emisję spalin i przedłużając żywotność katalizatora.

Niezawodność działania

System DREAM XXI N wtryskuje gaz bezpośrednio do kolektora ssącego w bezpośredniej bliskości zaworów ssących cylindrów, czyniąc w ten sposób niemożliwym powstanie tak zwanego efektu "back-fire", który to bardzo często powodował zniszczenie kolektora ssącego, co wiązało się z dodatkowymi wydatkami i okresowym unieruchomieniem pojazdu.

Jak działa system?

DREAM XXI N jest nowoczesnym systemem wtryskowym zaprojektowanym z myślą o nowoczesnych pojazdach benzynowych. Gaz dostarczany jest ze zbiornika / butli do REDUKTORA CIŚNIENIOWEGO, który to przesyła go pod stałym ciśnieniem do JEDNOSTKI WTRYSKOWEJ sterowanej przez CENTRALKĘ ELEKTRONICZNĄ, która oblicza właściwy czas wtrysku gazu w stosunku do czasu wtrysku benzyny uwzględniając jednocześnie pozostałe parametry systemu. Wtrysk gazu zachodzi w sposób fazowy i sekwencyjny bezpośrednio do pojedynczych przewodów kolektora ssącego. Stabilność reduktora / parownika wraz z doskonałym sterowaniem elektronicznym paliwem pozwalają systemowi w każdym momencie dostarczyć niezbędną ilość paliwa do zapewnienia poprawnej pracy silnika w momentach nagłego przyśpieszania, a także w fazie wyjścia z Cut-off optymalizując w ten sposób zużycie paliwa i osiągi pojazdu.

DREAM XXI N - ECU Elektroniczna centrala kontrolna

Centralka elektroniczna, która odpowiedzialna jest za sterowanie dostarczanym paliwem do silnika w zależności od aktualnych obciążeń jego pracy. Umożliwia zredukowanie zużycia paliwa do minimum i maksymalne zoptymalizowanie sposobu prowadzenia pojazdu

Funkcje
Steruje ilością podawanego gazu do silnika poprzez kontrolowanie czasów otwarcia i zamknięcia zaworów wtryskowych. Centralka steruje także funkcjami takimi jak:
- Wskazanie poziomu gazu w butlach / zbiorniku
- Automatyczna zmiana rodzaju paliwa zasilającego pojazd (z benzyny na gaz i odwrotnie).
- Uruchomienie pracy instalacji gazowej w momencie uzyskania przez czujnik temperatury reduktora najkorzystniejszej do jak najlepszego spalania gazu.

Przełącznik gaz/benzyna
Jest to przełącznik elektroniczny połączony z DREAM XXI N ECU umożliwiający przełączenia rodzaju paliwa zasilającego silnik z jednoczesnym wskazaniem poziomu gazu w zbiorniku.